‘ตลาดน้ำดำเนินสะดวก’ ต้นแบบท่องเที่ยวไร้ควันบุหรี่

ณรงค์ ‘ตลาดน้ำดำเนินสะดวก’ ต้นแบบท่องเที่ยวไร้ควันบุหรี่ เมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์นันทนาการเรื่องการไม่สูบบุหรี่และโทษของการสูบบุหรี่ ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นตลาดน้ำปลอดบุหรี่ต้นแบบ ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมรณรงค์การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่

ในกลุ่มผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะการทำกิจกรรมครั้งนี้ นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดำเนินสะดวก นางขวัญชนก ศรีประภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก นางยุวันดา อุรุพงศา ตัวแทนผู้ประกอบการตลาดน้ำดำเนินสะดวก ชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก นายชยุต กมลคุณาทัย เครือข่ายเพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดราชบุรี นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดราชบุรี และน.ส.บังอร ฤทธิภักดี เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ การดำเนินโครงการตลาดน้ำดำเนินสะดวกปลอดบุหรี่ ได้ร่วมกันลงนามร่วมกันทำให้เป็นตลาดน้ำปลอดบุหรี่ต้นแบบ จากนั้นนายวีรัสได้นำคณะนั่งเรือพาย ไปตามลำคลองดำเนินสะดอก เพื่อประชาสัมพันธ์ และแจกสติ๊กเกอร์ การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ภายในคลองดำเนินสะดวก ให้กับบรรดาผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว ร้านค้าที่อยู่บริเวณริมคลอง เพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ทราบ และตระหนักถึงโทษของควันบุหรี่ พร้อมทั้ง จัดโซนให้สูบบุหรี่โดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวภายในตลาดน้ำ โดยมีกลุ่มจิตอาสา และนักเรียน ช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth